"Vi öppnar dörrar du inte visste fanns"

Vi gillar att ligga steget före. Vi sporras av att lägga upp en långsiktig strategi tillsammans med vår kund och sedan genomföra den. Kommer vi på Hegeli in tidigt i processerna ökar förutsättningarna för framgång.

I en del projekt ändras förutsättningarna drastiskt av olika skäl: en god idé får inte längre gehör eller den administrativa processen kör fast. För våra kunder kan det innebära det att de snabbt behöver värdera den förändrade situationen. 

Med Hegelis erfarenhet av politiska processer kan vi ofta hitta en lösning, en vändning som ger projektet ny fart, ibland i en något annan riktning men ändå vidare. Med vårt breda kontaktnät kan vi stödja samarbetet mellan våra kunder och de kommunala och regionala instanser som fattar besluten inom samhällsbyggnad. Det är vår styrka. Vi öppnar dörrar du inte visste fanns.

Public Affairs

På Hegeli är vi specialiserade inom Public Affairs. Genom omvärldsanalys, politisk orientering och strategiskt nätverkande kan vi stärka ert varumärke gentemot beslutsfattare. Vi erbjuder:

 • Politisk rådgivning
 • Omvärldsanalys
 • Faktaunderlag inför beslut
 • Strategier för hantering av kommunala processer
 • Politisk kommunikation

Events

Vi på Hegeli hjälper våra kunder att synas och verka i relevanta sammanhang. Oavsett vad ert företag ska ordna stödjer vi er från idé till genomförande för att eventet ska bli så proffsigt och effektivt som möjligt:

 • Branschevenemang som mässor, konferenser, nätverksträffar etc.
 • Varumärkesbyggande aktiviteter, t.ex. seminarier, mingel, studiebesök och första spadtag
 • Medverkan i politiska sammankomster
 • Att få ut det mesta möjliga av Almedalsveckan och MIPIM

Public Relations

Behöver ni öka kännedomen om ert varumärke eller vässa er mediestrategi? Hegeli har lång erfarenhet från PR- och pressfrågor och kan stödja er i allt från analys och omvärldsbevakning till kampanjer och opinionsbildning.

 • Opinionsbildning
 • Varumärkesstrategi
 • Medieträning och krishantering
 • Omvärldsbevakning
 • Företagskommunikation