Krönika: "Vem bestämmer, egentligen?"

Anders Hellström
7 juni 2016

I min roll som seniorkonsult med inriktning mot Public Affairs möter jag ibland företrädare från näringslivet som frågar vad min roll egentligen innebär. Jag brukar ofta besvara frågan med en ny fråga: 

- I din kontakt med offentliga beslutsfattare, vet du vid varje tillfälle hur besluten fattas och vem som egentligen bestämmer? 

Jag har varit politiker och har 16 års erfarenhet av kommunala processer och hur politiska beslut fattas. Därför var det ett naturligt nästa steg för mig att börja som Public Affairs-konsult. I den rollen får jag inte bara fortsätta arbeta med komplexa samhällspolitiska frågor, utan ofta vara en betydelsefull länk i mina kunders strävan efter att lyckas med sina affärsmöjligheter.

Jag arbetar med kvalificerad rådgivning med fokus mot politiska mekanismer och strategiska överväganden kring politiska beslut som kan påverka företagens affärsmöjligheter. Jag och mina kollegor, de flesta med en annan partibakgrund än min egen, kan med hjälp av våra olika politiska nätverk plocka fram de rätta argumenten, rätt beslutsfattare och i rätt ordning.

Arbetet handlar inte om att övertyga de politiska beslutsfattarna. Det handlar snarare om att sätta saker och ting i de rätta perspektiven och därmed skapa bättre förutsättningar för positiva utfall och bättre affärsmöjligheter för våra kunder.

Det är kunskapen om hur politiska processer går till, hur beslut fattas och vem som egentligen bestämmer som är mervärdet för ett företag att använda sig av våra Public Affairs-tjänster. Vi på Hegeli Public Affairs säkerställer ett strategiskt arbete utifrån varje kunds individuella behov och öppnar dörrar ni inte visste fanns.