Kan du skillnaden mellan PA, PR och lobbying?

19 april 2016

Public Affairs, public relations och lobbying är alla termer för hur företag och organisationer medvetet kan interagera med sin omvärld. Men ofta blandas dessa begrepp friskt ihop till en enda röra. Här kommer Hegelis snabbguide: 

1. Public Relations

Public Relations (PR) är en bred term och kan användas för att nå en mängd olika mål. PR syftar till att påverka den allmänna opinionen i en viss riktning. Den största skillnaden jämfört med Public Affairs (PA) är att PR ofta syftar till att marknadsföra en vara eller tjänst medan PA syftar till att bredda ett underlag för att inverka på politiska beslut. 

PR-utövare använder ett antal olika taktiker och verktyg för att uppnå sina mål, bland annat opinionsbildning, sociala medier och andra former av digital kommunikation. Men till skillnad från till exempel marknadskommunikation, där det i hög grad rör sig om betald uppmärksamhet som till exempel annonsreklam, så handlar PR istället om att vinna förtjänad uppmärksamhet. 

2. Lobbying

Lobbying definieras i allmänhet som något som syftar till att påverka en utvald politiker eller tjänsteman i en specifik fråga som ofta gäller offentliga angelägenheter. Lobbyister arbetar direkt med politiker och deras personal för att förändra lagstiftningen på lokal, statlig eller federal nivå. 

Lobbyister kan vara yrkesverksamma som arbetar för en rad kunder eller anställda på ett företag, i en branschorganisation eller annan intressegrupp. Men en lobbyist kan också vara en frivillig som känner tillräckligt starkt om en viss fråga. Därmed är Public Affairs, till skillnad från lobbyism, en fråga om en gemensam process. Förståelsen för politikens förutsättningar, hur politiska beslut fattas och när i beslutsprocessen man har möjlighet att påverka är viktiga ingredienser. 

Begreppet och renodlade yrkeslobbyister är mer etablerat i andra länder och politiska system än i Sverige. I Sverige organiserar sig olika intressen i högre grad i partier, fackföreningar och andra folkrörelser och organisationer. När begreppet används sker det ofta i förväxling med begreppet Public Affairs.

3. Public Affairs

Begreppet Public Affairs handlar, som lobbying, om att påverka offentliga institutioner, verksamheter och i slutänden också politiska beslut. Men PA-konsulter i Sverige arbetar sällan renodlat genom lobbying för att påverka och övertyga. Istället försöker man hitta gemensamma intressen och möjligheter till samverkan mot ett gemensamt mål i en viss fråga. 

Konsulter inom Public Affairs kombinerar alla verktyg för PR (medierelationer, reklam, digital kommunikation etc.) såväl som politisk kommunikation och opinionsbildning – för att uppnå ett visst politiskt mål. 

Vi på Hegeli är specialister på Public Affairs. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!