Ibrahim Khalifa (S): "Genom ett brett samarbete når vi bättre resultat"

27 oktober 2016

Kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna Ibrahim Khalifa (S) presenterar ny byggsatsning om 5000 nya bostäder.

 Vad är din vision för den nya byggsatsningen?

Min vision är att bygga det goda samhället. Idag när man väljer vart man ska flytta, är det inte bara fyra väggar och tak som påverkar valet. Därför ser vi i Sigtuna kommun inte bostadsbyggnation som en ensam solitär, utan något som ska bidra till att bygga det goda samhället.

Vilka utmaningar ser du framöver?

Vi har en hög ambition med en byggstart på ca 950 bostäder per år. Vi vill att byggnationen ska vara varierad och blandad samtidigt som vi vill att det ska vara långsiktigt hållbart. Vi klarar våra åtaganden men en av de största utmaningarna jag ser är om Landstinget och Trafikverket klarar av att matcha en utbyggnad av kollektivtrafiken och genomföra nödvändiga infrastrukturinvesteringar i samma takt. På sikt måste också en översyn av riksintressen göras, det är inte långsiktigt hållbart att 80 % av Sigtuna kommuns yta omfattas av något riksintresse, vilket omöjliggör byggande av bostäder. Bostäder om något borde vara ett riksintresse.

Vilka är dina politiska prioriteringar?

Sigtuna kommun har fyra övergripande mål för all vår verksamhet: ekonomisk-, ekologisk-, social- och demokratisk hållbarhet. För mig är det självklart att utveckla kommunen tillsammans med våra invånare. När vi ska utveckla ett större område genomför vi exempelvis alltid en medborgardialog. Genom ett brett samarbete når vi bättre resultat.

Till sist vilket är ditt smultronställe?

Det bästa med Sigtuna kommun är att det finns något för varje tillfälle. Nu när hösten och mörkret kryper på så föreslår jag ett besök på RC Chocolat. När snön lagt sig och Mälaren frusit, så är varm chocklad och en tur ut på isen att rekomendera.