Henrik Thunes (M) – ”Sollentuna bjuder in aktörer inom stadsbyggnadsområdet att delta i utvecklingsarbetet”

19 december 2016

Kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna, Henrik Thunes, delar med sig av de framtida expansionsplanerna för kommunen.

 Vad händer på stadsbyggnadsfronten i Sollentuna?

Under de kommande tio åren ökar Sollentunas befolkning med omkring 15 000 invånare och kommunen arbetar aktivt för att möjliggöra att fler bostäder byggs. För att möta de kommande behoven av fler bostäder vill vi i Majoriteten ge bostadsbolaget AB Sollentunahem i uppdrag att bygga 1 500 nya hyresrätter.

Inom området Väsjön är det möjligt att bygga ca 3 800 hem i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus. Vi har även området Kilen i Helenelund, som har ett unikt läge intill E4:an och Ostkustbanan. Sollentuna kommun bjuder in aktörer inom stadsbyggnadsområdet att delta i utvecklingsarbetet tillsammans med kommunen.

Vilka utmaningar ser du i kommunen framöver?

Vi har stora ekonomiska utmaningar. De närmaste tio åren behöver vi investera 5 miljarder kronor i förskolor, skolor och omsorgsfastigheter. Samtidigt drabbas vi av skatteutjämning med en total effekt på 140 miljoner kronor. Därutöver behöver vi bygga bostäder för att möta att vi växer med 1 000 invånare per år.

 Vilka är dina politiska prioriteringar?

Att alla känner sig trygga i alla delar av kommunen, alla tider på dygnet, alla dagar året runt. Efter att det varit en del oroligheter med bilbränder och skottlossning är detta min högsta prioritering. Vi gör redan mycket sedan tidigare i kommunens långsiktiga trygghetsskapande arbete. Men frågan är viktig. Därför behöver vi ständigt se över hur vi kan förstärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet. Utifrån detta har vi beslutat om nya projektplaner för att förstärka det förebyggande i arbetet i våra två kommundelar Tureberg och Edsberg. Vi har också förtätat dialogen med polisen.

Till sist, vilket är ditt smultronställe i kommunen?

Jag har flera men låt mig nämna ett par. På sommaren är det härligt att ta en picknik på Falkberget och blicka ut över Edsviken, en solig vinterdag njuter jag av skidåkning i Bisslingespåren.