Erik Pelling (S): "Fokusera på att bygga stad och hållbara samhällen"

4 juni 2016

Hej Erik Pelling, kommunalråd för Socialdemokraterna i Uppsala med fokus på plan- och byggnadsfrågor samt mark- och exploatering. 

Vad är din bedömning av regeringsombildningen?
- Jag är positiv. Det är väldigt bra att vi får en bostadsminister med erfarenheter från kommunpolitiken och bostadsbyggande. Sen att vi får en miljöminister som har med sig det kommunala stadsplaneringsperspektivet är välkommet. Det kommer att underlätta dialogen för oss kommunalpolitiker som valt att växa och bygga bostäder. Nu har vi statsråd som förstår våra utmaningar och behov.

Vad är dina förhoppningar på regeringen?
- Att man investerar i infrastruktur och belönar de kommuner som bygger mycket bostäder. Att vi får en regering som kan kompensera för de växande kostnader som kommunsektorn står inför långsiktigt.

Vilka politiska prioriteringar vill du se?
- Att växa och bygga bostäder kostar, regeringen måste underlätta för oss som valt att växa och bygga bostäder. Jag tror ju på att ett ökat bostadsbyggande är bra för Uppsala och Sverige. Men det blir ett problem i kommunpolitiken när vi ensamt får bära stora delar av investeringskostnaderna som kommer med bostadbyggande.

Hur bör regeringen förbättra stadsutvecklingspolitiken, tycker du?
- Det sker mycket bra stadsutveckling i många kommuner runtom i Sverige, men vi skulle behöva en nationell politik på området så att det inte bara är ett fåtal kommuner som ligger i framkant. En nationell stadsutvecklingspolitik måste syfta till att komma bort från att bara bygga bostäder och skifta fokus till att bygga stad och hållbara samhällen. Det är livsmiljöer vi ska skapa.

Läs vad Annica Hjerling (MP) sa om regeringsombildningen här.