Elin Olsson (MP) – ”Stockholm har alla förutsättningar att vara en grön stad på världskartan.”

19 januari 2017

Elin Olsson (MP), ordförande för Miljöpartiet i Stockholmsregionen samt ordförande i Exploateringsnämndens strategiutskott i Stockholms stad, delar med sig av tankar hur vi bygger en grön stad samt vilka utmaningar, men också vilka möjligheter Stockholm står inför. Och vad behöver regeringen göra?

Vad ser du som den största utmaningen för Stockholms stad i stadsbyggnadsfrågan?

Utmaningen för Stockholm är att klara av att både leverera klok stadsplanering samtidigt som vi håller ett högt tempo vad gäller bostadsbyggandet. De senaste årens stora projekt har varit att få upp takten i byggandet för att kunna möta en mycket svår bostadsbrist som drabbar många. Det är en historisk utmaning som vi är mitt uppe i och där vi tar tydliga kliv mot 40 000 bostäder till 2020. För mig ligger fokus nu på hur vi samtidigt ska klara av att bygga värdeskapande. Allt som byggs behöver vara pusselbitar i omställningen till en ekologiskt hållbar, socialt sammanhållen och mänsklig stad.

Vad är en grön stad för dig och vilka politiska åtgärder krävs för att bygga den?

Den gröna staden ger invånarna både närhet till stadens puls och naturens lugn. Den stadsnära naturen har många funktioner och i den gröna staden är dessa nyttor tydligt planerade för. Det behövs en aktiv och viljestark grönstrukturplanering där framtidens gröna stad utvecklas och strategier för hur, så kallade, ekosystemtjänster integreras i planeringen. Stockholm har alla förutsättningar att vara en grön stad på världskartan.

 Hur bör regeringen förbättra stadsbyggnadspolitiken, tycker du?

Jag hoppas att kulturministern tillsammans med både bostads- och miljöministern kommer lägga fram en arkitekturpolitik med utgångspunkt i Christer Larssons utredning Gestaltad livsmiljö. Jag tror att det behövs nationellt ledarskap för att stärka kommunernas kravställning och upphandling på ett vettigt vis. I övrigt tror jag mycket på incitament och morötter så som stadsmiljöavtalen och vill gärna att dessa utvecklas vidare.