Därför blir stadsutveckling ämnet i Almedalen

18 april 2016

Förra året stod bostadsfrågorna i fokus under Almedalsveckan. Vi bedömer att de kommer ha stort utrymme även i år, men nu med ett ökat fokus på stadsutveckling, stadsmiljö och kopplingen till migrationsfrågan. Här är varför:

1. Flyktingmottagandet

Sverige har under det gångna året tagit emot många fler asylsökande än Migrationsverket tidigare hade förutsett i sina prognoser. Det ökade antalet invånare ställer krav på mottagandet, skolan och sjukvården, men också på fler bostäder, en fungerande infrastruktur och en välkomnande stadsmiljö.

Vi har länge pratat om behovet av fler bostäder, billigare bostäder och växande bostadssegregation. Nu blir de frågorna än mer brännande och många kommer vilja prata om stadsbyggnadsfrågor ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Det är frågor man kommer passa på att lyfta under årets Almedalsvecka, i debatter, panelsamtal och under personliga möten. 

 2. Bostadsministern som fick avgå

Samtidigt som 183 av Sveriges kommuner rapporterar att de har bostadsbrist (för två år sedan var siffran 126 stycken), 700 000 bostäder behöver byggas på tio år och byggbolagen har brist på arbetskraft avgår Sveriges bostadsminister. Oavsett om Sverige har en ny bostadsminister innan den 3 juli när Almedalsveckan börjar, eller om tf. bostadsminister Per Bolund sitter kvar, så har turbulensen och avsaknaden av ledarskap lett till krav om ett ökat fokus på stadsutveckling för att lösa utmaningarna. Almedalsveckan blir definitivt en arena för detta. 

 

Behöver ni hjälp inför årets Almedalsvecka?

Kontakta Hegelis konsult Cecilia Clausen så berättar hon mer!


+46 70 193 80 90