Annica Hjerling (MP): "Det ska byggas mycket, byggas för alla och byggas smart"

5 juni 2016

Hej Annica Hjerling, kommunalråd för Miljöpartiet i Haninge med ansvar för hållbarhetsfrågor samt första vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden!

Vad är din bedömning av regeringsombildningen?
- Utifrån mitt perspektiv som kommunalråd i Haninge där vi sedan länge prioriterar bostads- och stadsutvecklingsfrågorna ser jag det som mycket positivt att vi i Karolina Skog får en miljöminister som kommer direkt från att ha varit kommunalråd med ansvar för stadsutvecklingsfrågor i Malmö och som fortsatt kommer arbeta med dessa frågor, exempelvis smarta städer, i regeringen. Peter Eriksson och Karolina Skog är en stark duo som nu ska se till att det finns förutsättningar för att det i kommunerna ska byggas mycket, byggas för alla och byggas smart.

Vad är dina förhoppningar på regeringen?
- Jag hoppas att regeringen som nu också har en samordningsminister tydligare visar riktning och en sammanhållen vision gällande ”samhällsbygget” och att regeringen i det arbetet har tät dialog med oss som styr i kommunerna, där mycket av politiken genomförs i praktiken.

Vilka politiska prioriteringar vill du se?
- En skarp klimat- och miljöpolitik, fokus på etableringsfrågorna och att det ska byggas mycket, byggas för alla och byggas smart. 

Hur bör regeringen förbättra stadsutvecklingspolitiken, tycker du?
- Jag tycker regeringen bör satsa på att utveckla och stärka stadsmiljöavtalen och därutöver ge Trafikverket direktiv om att de ska agera som aktiv aktör för en hållbar utveckling. Det är ohållbart att hårt trafikerade motorleder hindrar utvecklingen av täta gröna städer.

Läs vad Erik Pelling (S) sa om regeringsombildningen här.