Krönika: Alliansen måste kliva in i bostadspolitiken igen

30 september 2016

I förra veckan kunde vi ta del av regeringens förslag på Sveriges budget. Budskapet från finansminister Magdalena Andersson var att det nu ska bli enklare att bygga nya bostäder. Regeringen satsar 55 miljoner per år på regelförenklingar och kunskapslyft inom plan- och byggområdet. Länsstyrelserna får ökade krav på kortare handläggningstider och permanentbostäder ska prioriteras framför andra ärenden.

Igår beslutade regeringen om utformningen av de 11 miljarderna i investeringsstöd till hyresrätter och studentbostäder. Mycket pengar. Men frågan är hur långt det räcker. Trots att det nu byggs fler bostäder än på länge är vi långt ifrån att uppfylla behovet av 700 00 nya bostäder fram till 2025.

Finansministerns budgetsatsningar på bostadspolitikens område hade sannolikt sett annorlunda ut om inte Allianspartierna hade lämnat vårens bostadspolitiska samtal.

Med dagens parlamentariska läge är det svårt för regeringen att ensamma eller med stöd av Vänsterpartiet åstadkomma några större reformer som förändrar de grundläggande förutsättningarna för bostadsbyggandet.

Regeringens utmaning framöver är att öka byggtakten, att underlätta kommunernas arbete och att förtydliga statens och länsstyrelsens roll och intressen. De förändringarna måste till om Sverige ska komma ur bostadskrisen. Men det kräver breda och långsiktiga överenskommelser mellan regeringen och Allianspartierna. Det är dags för Alliansen att kliva in i bostadspolitiken igen.

Richard Hellmark
VD och grundare Hegeli Public Affairs