Om Hegeli Public Affairs

Vi tror att samarbete driver utvecklingen framåt. Vi har skilda politiska bakgrunder, men förenas i att samhällsutvecklingen inte får stanna av på grund av okunskap eller missförstånd – det har samhället varken tid eller råd med. Hegeli erbjuder analys, rådgivning och strategiskt nätverkande.  

Vi har den politiska bredden, men vi säger nej till uppdragsgivare och uppdrag som vi inte känner oss bekväma med.

Ett team av rådgivare

Idag har Hegeli Public Affairs kontor och rådgivare både i Stockholm och i Helsingborg, men vi verkar i hela Sverige. Alla våra rådgivare har politisk bakgrund. Vår kunskap om politiska beslutsprocesser, tillsammans med vårt kontaktnät som sträcker sig över hela landet, skapar en bra grund för framgång för våra kunder. 

Hegeli är en av få byråer i branschen med kollektivavtal. För oss är det självklart: Vi vill ha schyssta villkor och de bästa rådgivarna.

Våra rådgivare

Petter Lindfors

Petter Lindfors

VD och grundare

+46 70 193 78 00 

Det senaste fem åren har Petter Lindfors arbetat som Public Affairs-strateg och rådgivare åt en rad nöjda kunder, främst gällande kommunala processer, bostads-/fastighetsrelaterade frågor och stadsutveckling i storstadsregioner.

Petter Lindfors har tio års politiskt arbete bakom sig för Moderaterna i Stockholm, Järfälla och Solna. Han har verkat som heltidspolitiker i Stockholms stadshus med inriktning på stadsbyggnad, stadsutveckling och fastigheter.

Mellan 2008 och 2010 var Petter Lindfors ordförande i Stockholms stads exploateringsnämnd och ytterst ansvarig för mark-, exploaterings- och stadsutvecklingsfrågorna i Stockholms stad.

 

Anders Johansson

Anders Johansson

Senior rådgivare


Anders Johansson var kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun 2002-2013, förutom ett år som vd i Coop Norrort. Han har också varit ledamot av Socialdemokraternas partistyrelse och bostadspolitiska kommitté samt suttit i styrelserna för SABO, SKL, Stockholms läns landsting, Locum m m.

Mellan åren 2013-2017 var Anders Johansson VD i Kombispels-koncernen med en omsättning på över 650 mkr.

Anders Johansson leder idag Hegeli Public Affairs affärsutvecklingsarbete som arbetande styrelseledamot med fokus på ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stadsutveckling.

 

Anders Hellström

Seniorkonsult

+46 70 147 25 00

Anders Hellström har under 16 år verkat som kommunpolitiker för Moderaterna i Stockholms kommunfullmäktige. Han har där främst arbetat med idrottsfrågor, renhållning och näringspolitiska frågor samt upprätthållit flera kommunala ordförandeskap.

Anders Hellström kommer närmast från en ledande roll inom utbildningsbranschen där han arbetat med opinionsbildning och varumärkesfrågor. 

Frida Nordström

Juniorkonsult
frida.nordstrom(at)hegeli.se
+46 70 193 79 00

Frida Nordström har en stor internationell erfarenhet och har de senaste åren studerat vid Cardiff University i Storbritannien samt Sorbonne Université i Frankrike. Utöver sina universitetsstudier utomlands har Frida även arbetat för Svenska Handelskammaren i London och studerat ett år i Chicago under sin gymnasietid. Som ett resultat av sina erfarenheter utomlands har Frida ett stort intresse för internationell och amerikansk politik.

Frida har nyligen avlagt sin Filosofie kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms Universitet och kommer närmast från en tjänst hos HusmanHagberg. Frida har sin bakgrund inom såväl Socialdemokratiska ungdomsförbundet som Socialdemokraterna och innehaft förtroendeuppdrag för partiet i Nacka Kommun.

Linda Söderberg

Juniorkonsult

+46  72 190 73 20

Linda Söderberg har en bakgrund inom Moderaterna och Moderata Ungdomsförbundet, där hon bland annat suttit i styrelsen för Moderat skolungdom samt haft uppdraget som dess pressekreterare. Hon har även varit kommunpolitiker i Sollentuna, bland annat som ledamot av kommunfullmäktige, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden.

Linda Söderberg kommer närmast från en tjänst på Swedbank Finans, och har nyligen avlagt sin Ekonomie kandidatexamen vid Stockholms Universitet.

 

Joakim Söder

Juniorkonsult

+46 73 332 20 81

Joakim Söder kommer närmast från en tjänst på Miljöpartiets riksdagskansli och arbetade dessförinnan på Utbildningsdepartementet som pressassistent. Han har tidigare suttit i Grön Ungdoms förnundsstyrelse och har även haft förtroendeuppdrag för Miljöpartiet i Stockholms stad. Joakim Söder har de senaste åren studerat statsvetenskap och kommunikationsvetenskap vid Stockholms Universitet.

Mikael Skoog

Mikael Skoog

Managing Director Öresund

+46 72 050 50 20

Mikael Skoog har 25 års erfarenhet från kommunpolitiken i Helsingborg för Socialdemokraterna, senast som vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd. Mikael har varit ordförande för Gymnasienämnd, Polisstyrelse och Stadsrevisionen.

De senaste fyra åren har Mikael varit engagerad i Öresundsregionens utveckling, bland annat som ledamot i Öresundskommittén och kommunförbundet Skåne. Han har varit fackligt aktiv inom Metall i tio år och har även ingått i SKLs internationella beredning.

Mikael har ett brett nätverk inom politik, näringsliv samt bland föreningar och organisationer.