Seminarium: Växtkraft för framtidens Sundbyberg

·
22 februari 2016

Sundbyberg är Sveriges snabbast växande kommun. Befolkningen har ökat från 39 000 år 2010 till dagens omkring 46 000 – en utveckling ivrigt påskyndad av kommunalpolitikerna.

I november skiftade den politiska majoriteten i Sundbyberg och det tidigare S-ledda styret byttes ut mot ett nytt grönblått samarbete under devisen ”från växtvärk till växtkraft”. Vad betyder de skiftet för bostadsbyggandet och tillväxten i Sundbyberg?

Fredagen den 29 januari höll Hegeli Public Affairs ett välbesökt seminarium med den nya kommunledningen som fick presentera sina visioner för det framtida Sundbyberg. Publiken hade också möjlighet att ställa sina frågor till kommunledningen. 

 

Paneldeltagare: 

Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande

Siyamak Sajadian Sasanpour (MP), kommunstyrelsens förste vice ordförande samt ordförande i näringslivskommittén

Stefan Bergström (C), kommunalråd och ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden

Johan Storåkers (L), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Maria Bohman Kreij (KD), kommunalråd och ordförande i äldrenämnden