Petter Lindfors ny VD för Hegeli Public Affairs

·
29 mars 2017

På Hegeli Public Affairs styrelsesammanträde den 28 mars beslutade styrelsen att utse founding partner Petter Lindfors till ny VD. Richard Hellmark lämnar därmed sin post som VD i bolaget för att gå vidare med andra uppdrag.

- Hegeli går en spännande framtid till mötes. Jag lovar att göra mitt bästa för att fortsätta utveckla verksamheten och hela tiden vara relevant för våra kunder, med de bästa konsulterna och nätverken, säger Petter Lindfors, tillträdande VD för Hegeli Public Affairs.

- Petter och jag har jobbat tillsammans i snart sex år och byggt upp Hegeli. Det har varit en rolig och utmanande resa, men nu är det dags för mig att gå vidare till egen verksamhet. Jag känner mig samtidigt trygg i att Petter kommer att driva Hegeli vidare mot nya mål, säger avgående VD Richard Hellmark.

Richard Hellmark sitter kvar i Hegelis styrelse fram till bolagsstämman den 14 juni.

För frågor kontakta Petter Lindfors: 070-193 78 00