Hegeli Public Affairs rekryterar blått och grönt

·
31 augusti 2016

Hegeli Public Affairs rekryterar Linda Söderberg och Joakim Söder som nya juniorkonsulter.

– Hegeli är inne i en expansiv fas och vi stärker vår organisation med två hungriga juniorkonsulter med bakgrund i Moderaterna och Miljöpartiet. Vi vet att våra kunder efterfrågar en bred palett av politiskt kunnande och nätverk som kompletterar varandra. Med dessa rekryteringar finslipar vi ytterligare vårt erbjudande, säger Richard Hellmark, grundare och partner i Hegeli Public Affairs.
 
Linda Söderberg, 22 år, har en bakgrund i Moderaterna och Muf, där hon bland annat suttit i styrelsen för Moderat Skolungdom och haft uppdraget som pressekreterare. Hon har även varit kommunpolitiker i Sollentuna, som ledamot av kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden. Linda Söderberg kommer närmast från en tjänst på Swedbank Finans och har nyligen avlagt sin Ekonomie kandidatexamen vid Stockholms Universitet. 
 
– Bostadsbristen är den största utmaningen för min generation. Behovet av hållbara lösningar gör det dessutom till en ännu större utmaning. Genom att underlätta kommunikationen mellan marknadens aktörer och politiker ser jag hos Hegeli fram emot att bidra till att det byggs mer, och till att det byggs hållbart, säger Linda Söderberg.
 
Joakim Söder, 22 år, har sin bakgrund i framför allt Grön Ungdom,, där han för närvarande sitter i förbundsstyrelsen. Joakim Söder kommer närmast från en tjänst på Miljöpartiets riksdagskansli och arbetade dessförinnan på Utbildningsdepartementet som pressassistent. Han har även haft förtroendeuppdrag för Miljöpartiet i Stockholms stad. Joakim Söder avslutar sina studier i statsvetenskap och kommunikationsvetenskap parallellt med sitt arbete på Hegeli.
 
– I och med min bakgrund inom Miljöpartiet känns det naturligt och kul att börja jobba för Hegeli med tanke på den spetskompetens och fokus på hållbar stadsutveckling som byrån har. Jag tror jag kan göra skillnad med mina erfarenheter och infallsvinklar, säger Joakim Söder.
 
För mer information:
Richard Hellmark, 070-193 77 00 eller