Anders Johansson blir arbetande styrelseledamot på Hegeli Public Affairs

·
24 april 2017

Anders Johansson börjar idag som arbetande styrelseledamot på Hegeli Public Affairs. Johansson är sedan tre år styrelseledamot i bolaget.

Hegeli har nyligen gjort förändringar i sin ledningsstruktur och ska nu utveckla sin affär inom flera områden. Anders Johansson har fått ansvaret för detta utvecklingsarbete och det startar omgående. 

- Jag är mycket glad över att vår styrelseledamot Anders Johansson nu kan växla upp och vara oss behjälpliga i den fortsatta utvecklingen av Hegeli. Anders kan med sina breda nätverk och sin erfarenhet bidra i den fas av kraftig affärsutveckling som Hegeli nu går in i, säger Petter Lindfors, VD och grundare till Hegeli Public Affairs.   

- Jag ser fram emot att få engagera mig mer i hållbar stadsutveckling och fastighetsfrågor i en annan position. Jag vill bidra till fler bostäder och arbetsplatsområden för växande och nya företag. Stockholmsregionen och Sverige behöver högre takt i exploateringsprocesserna. Det ska vara lätt att bygga nya hållbara bostäder och etablera nya företag. Det vill jag bidra till, säger Anders Johansson om varför han tackat ja till att bli arbetande styrelseledamot i Hegeli Public Affairs.

Med undantag för ett år som vd i Coop Norrort var Anders Johansson kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun 2002-2013. Han har också varit ledamot av Socialdemokraternas partistyrelse och bostadspolitiska kommitté samt suttit i styrelserna för SABO, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms läns landsting, Locum m m.

Från januari 2013 tills idag har Anders Johansson varit VD i Kombispelskoncernen med en omsättning på över 650 mkr.