Välkommen till Hegeli Public Affairs

Hegeli Public Affairs startade 2011. Vi såg ett stort behov av en bättre dialog och en större förståelse mellan de som vill bygga och de som fattar besluten om förutsättningarna för byggandet. Samhällsutvecklingen får inte stanna av på grund av okunskap eller missförstånd – det har samhället varken tid eller råd med.

Genom analys, rådgivning och strategiskt nätverkande stärker Hegeli våra kunders varumärke gentemot beslutsfattare.

Vi tror att ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle är möjligt – men bara om det skapas rätt förutsättningar för samarbete.

Det senaste från PA-bloggen